Morgensamling

Morgensamling

Målet med morgensamlingen er at styrke fællesskabsfølelsen på skolen gennem en daglig fælles aktivitet, hvor der efterfølgende er mulighed for at drøfte alt, der vedrører fællesskabet på skolen. På denne måde kan fx udfordringer tages op, og aftaler laves med meget kort varsel.

Hver dag holdes der 10 minutters morgensamling, som hovedsagelig består af 3 elementer:

Morgensang: Hver morgen synges en morgensang, som afsluttes med et Fadervor.

Fælles orientering: Hver dag er der mulighed for at give fælles oplysninger og drøfte samværet og de sociale aktiviteter på skolen samt særlige aktiviteter i løbet af dagen. Derfor regnes en del af morgensamlingen på mellemtrinnet og i overbygningen som klassens tid.

Fremlæggelse: Eleverne får mulighed for at lave korte fremlæggelser af emner, som de har arbejdet med.

Fællesmøde: En gang om måneden holdes et længere fællesmøde, som ledes af elevrådsformanden. Det er bl. a. her, der sammen med eleverne, afsættes rammer  for og indgås aftaler omkring elevernes skoledag.