Neuroaffektiv Udviklingspsykologi

Den neuroaffektive udviklingspsykologi handler både om den nyeste hjerneforskning, følelserne og udviklingspsykologien. Når disse discipliner forenes, skabes et redskab, der på langt bedre måde end hidtil kan kortlægge og forklare menneskets psykiske og sociale udvikling og dermed skabe forståelse for bestemte handlinger.
Begrebet ”Neuroaffektiv Udviklingspsykologi” er skabt af den danske forsker Susan Hart, som også er førende indenfor udviklingen af teorien.

Hvis man vil vide mere om neuroaffektiv udviklingspsykologi, kan man klikke på nedenstående link. Det kan også anbefales at læse Susan Harts bog ”Hjerne, samhørighed og personlighed”. En bog, der ikke kun giver et videnskabeligt indblik, men også får en til at se sig selv i forhold til teorierne.