Cooperative Learning

Med Cooperative Learning (CL) menes for det meste, at eleverne samarbejder efter bestemte principper og samarbejdsmønstre  for at øge læring og trivsel i klassen (Kagan & Stenlev, 2006:11). Samtidig gør CL undervisningen mere spændende og afvekslende. I CL skal eleverne aktivt samarbejde systematisk om læringen. Der er som oftest  dannet en række teams i klassen, som består af ca. fire personer. Hvert team samarbejder som en helhed eller i parvise grupper. Nogle gange arbejdes på tværs af grupper eller i meget store grupper. Der arbejdes altid ud fra klart fastlagte rammer/spilleregler. Nogle gange er CL kun små legende afvekslinger i undervisningen, og til andre tider kan længerevarende forløb opbygges omkring CL.
CL bygger, ligesom anerkendende undervisning, på den systemiske teori.
Flere  af lærerne på skolen har års erfaring i brugen af CL, og de har oplevet, hvordan denne metode kan hjælpe på både den sociale sammenhold i klassen og den faglige præstation.

Se en lille video om Cooperative learning her >>>

Videoen viser cooperative  learning i en klasse med ældre elever, men metoden kan også bruges til yngre elever.
En af de vigtigste pointer i CL er, som det siges i videoen, at alle får lov til eller tvinges til at tale. Vi kender jo alle fra vores egen skoletid de elever, der sidder og gemmer sig, fordi de er bange for at ytre sig og måske sige noget forkert. I CL snakker man sammen i små grupper, og det gør det meget lettere for de lidt tilbageholdende elever.