LP-Modellen

Ofte har vi en tendens til at se problemer, som knyttet til bestemte personer og deres specielle adfærd. I skolen bliver eventuelle problemer derfor ofte tillagt bestemte elever, lærere eller ledere.
Nyere forskning viser dog, at forklaringen slet ikke er så enkel. Kun en lille del af problemet kan normalt findes ved den enkelte. Langt den største del af forklaringen ligger oftest i det sociale samspil i klassen, på skolen eller i fritiden som fx relationer mellem jævnaldrende, forhold mellem elev og lærer, undervisningen, klasseledelsen eller elevernes trivsel.

Med andre ord: Problemer ligger aldrig kun ved en bestemt person, men de er udtryk for et samspil mellem mange faktorer, hvilket gør, at der ikke findes en bestemt patentløsning på alle problemer.

LP-modellen bygger på en forståelse af, at vi alle er en del af forskellige sociale systemer, og at disse systemer påvirker os, ligesom vi påvirker dem. Hvis der opstår problemer, så må man forsøge at tilpasse systemet til personen frem for at tvinge personen ind i systemet. Tvang vil for det meste udløse modstand og konflikter. Det betyder på ingen måde, at der ikke skal være faste rammer – nærmere tværtimod. Der skal være klare og faste rammer, som ingen i systemet kan være i tvivl om. Det er jo det, som skaber trygheden. Der skal dog ikke være så mange rammer, så de forvirrer, og der skal kunne tages hensyn til dem, som ikke kan holde sig indenfor rammerne.
Hvis én person har svært ved at holde sig indenfor rammerne, så kigger man ikke kun på denne person, for fejlen kan jo også ligge ved rammerne eller det indhold, man har lagt indenfor rammerne. En lille målrettet justering kan måske betyde, at personen har meget lettere ved at overholde rammerne.
LP-modellen er et videnskabeligt baseret analysesystem, som bygger på målbare fakta.

For os er et af de mest positive træk ved LP-modellen, at man ikke fokuserer på enkeltpersoner eller de problemer, man har haft, men koncentrerer arbejdet om de positive muligheder, der ligger i fremtiden. Samtidig er alt arbejde med LP-modellen gennemsyret af, at vi kun kan skabe positiv forandring i fællesskab – børn, lærere og forældre.