Faglige mål

Bedsted friskole tilbyder de fag, der også tilbydes i folkeskolen. Undervisningen følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål , som de er beskrevet i Fælles Mål. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner. For at nå disse mål har eleverne forholdsvis mange ugentlige lektioner.

På Bedsted Friskole gør vi brug af samlæste klasser, som vi gerne skal have en størrelse omkring 18 elever. Da vi ikke har den normale klassedeling, tager vi ved målfastsættelsen udgangspunkt i det klassetrin, som eleven normalt ville være blevet placeret på i folkeskolen og differentierer i det enkelte fag. Med differentiering mener vi, at vi ikke kun tager ekstra hensyn til elever med faglige problemer. Elever, som har let ved et fag, har også krav på de mål der passer til dem. Elever, som har fysiske eller psykiske udfordringer, har også ofte brug for særlige aftaler eller mål.

Nogle fag som biologi, geografi, fysik, tysk og samfundsfag introduceres tidligere på Bedsted Friskole end normalt i folkeskolen. Den lidt tidligere introduktion oplever vi som  en fordel, da vores særlige klassedeling gør, at de yngre elever er sammen med ældre elever, som har erfaring med faget, og som kan hjælpe og støtte dem. Året efter er det så deres tur til at hjælpe årgangen under dem.

På undermenuerne til denne side, kan du få et overblik over samtlige fag og mål. Målene er de samme som i Undervisningsministeriets “Fælles Mål”, og der er derfor lavet links til disse mål på ministeriets officielle hjemmeside.