Undervisningen

På Bedsted Friskole undervises eleverne normalt i samlæste klasser, men nogle årgange er så store, at de undervises som selvstændige klasser :

0. årgang

1. årgang.

2.-3. årgang

4.-5. årgang

6.-7. årgang

8.-9. årgang

Vi tilstræber, at klassestørrelsen ligger på ca. 20 elever. De forholdsvis små klasser medfører, at lærerne har tid til at forholde sig til hver enkelt elevs behov og kan sætte læringsmål sammen med eleven.

Ved de større klassestørrelse tilknyttes en ekstra lærer til morgenmodulet samt 5 dansktimer og 5 matematiktimer.

Der er tilknyttet en lærer som klasselærer for hver klasse.

Der undervises i alle almindelige skolefag, men nogle fag kombineres på en spændende måde, så det er lettere at arbejde i helheder.

Nogle fag tilbydes med tidligere start end i folkeskolen fx engelsk fra 0. klasse. Da vi ofte har en samlæst 0. og 1. årgang, modtager vores 0. årgang en del af tiden samme undervisning som en normal 1. årgang. 

Læseindlæring er holddelt, så de nystartede elever kan bruge tid på sproglig opmærksomhed og den første læsning.
Vi arbejder mod de samme slutmål som folkeskolen.

Ikke eksamen i kristendom
Bedsted Friskole fører ikke op til eksamen i faget kristendom, da det er en del af faget fortælling. Indholdet af fortælling tager udgangspunkt i fagmålene for kristendomsundervisningen, men men er bygget mere op omkring temaer og den levende fortælling.Fritagelsen betyder at eleverne i stedet kommer op i et af de andre fag, der er til udtrækning.