Klasser og fag

På Bedsted Friskole undervises eleverne i 4 samlæste klasser:

0.-1. årgang

2.-3. årgang

4.-5. årgang

6.-7. årgang

8.-9. årgang

Vi tilstræber, at klassestørrelsen ligger på ca. 18 elever. De forholdsvis små klasser medfører, at lærerne har tid til at forholde sig til hver enkelt elevs behov og kan sætte læringsmål sammen med eleven.

Da der er mange yngre børn i nærområdet, og vi ikke vil afvise lokale elever, ligger klassestørrelsen lige nu dog mellem 16 og 21 elever. Indskolingen er den største, og der tilknyttes derfor en ekstra lærer til morgenmodulet samt 5 dansktimer og 5 matematiktimer-

Der er tilknyttet en lærer som klasselærer for hvert klasse.

Der undervises i alle almindelige skolefag, men nogle fag kombineres på en spændende måde, så det er lettere at arbejde i helheder.

Nogle fag tilbydes med tidligere start end i folkeskolen fx engelsk fra 0. klasse. Da vi har en samlæst 0. og 1. årgang, modtager vores 0. årgang en del af tiden samme undervisning som en normal 1. årgang. Læseindlæring er holddelt, så de nystartede elever kan bruge tid på sproglig opmærksomhed og den første læsning.
Vi arbejder mod de samme slutmål som folkeskolen.

Ikke eksamen i kristendom
Bedsted Friskole fører ikke op til eksamen i faget kristendom, da det er en del af faget fortælling. Indholdet af fortælling tager udgangspunkt i fagmålene for kristendomsundervisningen, men er bygget mere op omkring temaer og den levende fortælling.Fritagelsen betyder, at eleverne i stedet kommer op i et af de andre fag, der er til udtrækning.

Bevægelse og sundhed

Efter morgenmodul og 1 undervisningslektion har eleverne et frugtfrikvarter på 15 minutter.
Sundkost og daglig intensiv bevægelse er afgørende gennem hele livet. Vi har derfor i indskolingen hver dag 30 min. med  idræt efterfulgt af 10 minutters fællesspisningen i klasserne, hvor der spises madpakker og nogle gange tilberedt mad. Efter de 40 min. med K/B har eleverne frikvarter, hvor de kan fortsætte med idrætten, hvis de ønsker det.

2.-3. klasse har 30 minutters idræt hver morgen.

Dagligt læsemodul
Hele ugen har 2.-9. årgang læsemodul i 30 minutter, mens de yngste har idræt. I læsemodulet  varetages den faglige læsning, som er en nødvendig forudsætning for fagene dansk, historie, natur og teknik, samfundsfag, biologi og geografi.