Undervisningsmiljø

I april 2022 gennemførte skolen en undervisningsmiljøvurdering, som klart viser, at eleverne befinder sig godt på skolen, i undervisningen og sammen med deres kammerater.

I et socialt fællesskab vil der altid kunne opstå udfordringer, som kræver bevidste målrettede handlinger for at støtte undervisningsmiljøet - ikke mindst i klasser, hvor der indskrives en del nye elever. Heldigvis er personalet på skolen opmærksom på dette faktum. Undervisningsmiljøet er derfor et fast ugentligt emne på personalemøderne og et område, der løbende og målrettet arbejdes med.

Klik her for at se en sammenfatning af undervisningsmiljøundersøgelsen fra 2022 >>>

Personalet forventes at være reflekterende praktikere - dvs. at man konstant tænker over det, man har foretaget sig og vurderer resultatet i forhold til målene.
Det forventes også, at man er ”kommunikerende praktiker”, hvilket for os vil sige, at man deler sine erfaringer - gode og dårlige - med sine kollegaer og straks iværksætter tiltag i samarbejde med elever og forældre, hvis det er nødvendigt.

Behovet for målrettede indsatser i forhold til enkelte psykiske velvære gør, at vi afsætter timer ugentlige timer til individuelle samtaler mellem kontaktlærer og elever specielt i de ældre klasser.

Af eleverne forventes, at de overholder de elevaftaler, som er aftalt for hele skolen og klasseaftalerne, som er indgået i de enkelte klasser.

Bedsted Friskoles elevaftaler:

  • Vi snakker ordentligt til hinanden - bruger gode ord.
  • Man må gerne lave fejl - når man laver fejl, lærer man.
  • Vi hjælper hinanden.
  • Vi passer på skolens og hinandens ting.
  • Vi accepterer et NEJ.
  • Man skal kunne være sig selv og respektere andre.