Evalueringer 2014-2015

September 2014:

Evaluering af den selvstændige undervisningstimer for 9. Årgang.

9. klasse (3 elever i 2013/14) er på Bedsted Friskole samlæst med 7. og 8. årgang, men som forberedelse til eksamen har vi valgt gennem hele skoleåret at give eleverne selvstændige undervisningstimer i en række fag.

Ønskede mål, der skal evalueres ud fra:
● At eleverne opnår en bedre indlæring gennem den nære kontakt til læreren i de selvstændige timer.
● At undervisningen kan gøres mere målrettet mod afgangseksamenen i det enkelte fag.
Evalueringen bygger på lærernes erfaringer og samt samtaler med eleverne om det opnåede resultat.

Se evalueringen her >>>

September 2014:

Evaluering af det eksamensforberedende undervisningsforløb.
Ved Bedsted Friskole har vi valgt ikke at give eleverne på 9. årgang læseferie, og i stedet lade dem forberede i en gruppe på skolen (Der var kun 3 elever)uafhængig af de øvrige årgange som de normalt er samlæste med

Ønskede mål, der skal evalueres ud fra:
● At elevernes tryghed øges.
● At tiden på skolen er med til at motivere eleverne til at udnytte deres læseferie på en god måde.
● At nærheden til faglærerne og muligheden for hurtigt at søge og få hjælp udnyttes, og at den understøtter en optimal forberedelsesfase.
Evalueringen bygger på lærernes erfaringer og samt samtaler med eleverne om det opnåede resultat.

Se evalueringen her >>>

Oktober 2014:

Evaluering af opstart på skoleåret med sammenrystningstur til Favsbjerg Naturhostel.
EI evalueringen deltager bestyrelsen, elever og personale

Se evalueringen her >>>

December 2014

Evaluering af emneuge ”Verden omkring os”

Se evalueringen her >>>

Februar 2015

Evaluering af den grundlæggende pædagogik og didaktik samt hverdagens struktur.

En overordnet evaluering af skolens  pædagogiske og didaktiske tiltag gennemført på en pædagogisk dag for hele personalet.

Se evalueringen her >>>

Marts 2015

Evaluering af skolefest og skoleteater.

Se evalueringen her >>>

Juni 2015

Evaluering af matematikundervisningen i Udskolingen og Store Klasse

Se evalueringen her >>>

Evaluering af matematikundervisningen Mellemklassen.

Se evalueringen her >>>