Tilsynserklæringer

Den udefrakommende certificerede tilsynsførende, som er valgt af forældrene ved generalforsamlingen, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse.
Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Tilsynserklæringens indhold

Tilsynserklæringer skal være skrevet på dansk og skal mindst indeholde følgende oplysninger:

● Skolens navn og skolekode

● Navn på den eller de tilsynsførende

● Dato for tilsynsbesøg

● Angivelse af, hvilke klasser og fag den tilsynsførende har overværet undervisningen i

● Om undervisningen foregår på dansk

De tilsynsførende skal vurdere følgende og skrive resultatet af vurderingen i tilsynserklæringen:

● Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

● Hvis skolen ikke fører til prøve i historie, skal elevernes standpunkt i historie også vurderes

● Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

● Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Hejin Andreasen, Svendborg – Tilsynsførende 2014-2017

Hejin Andreasen, Svendborg – Tilsynsførende 2014-2017