Pædagogik

Pædagogikken på Bedsted Friskole er baseret på en grundlæggende filosofi, hvor hvert enkelt barn står i centrum. Her prioriterer vi barnets individuelle behov over dets præstationer eller baggrund. Dette princip skaber en atmosfære, der minder om en kærlig og støttende familie, hvor hvert barn blomstrer.

Bedsted Friskoles motto, "Rødder og vinger," afspejler vores mål om at uddanne hele mennesker. Vi ønsker, at vores elever har en stærk forankring i deres lokale samfund samtidig med, at de udvikler selvværd og faglig stolthed, der giver dem mod til at udforske verden.

I vores pædagogiske tilgang prioriterer vi særligt tryghed, opmærksomhed, faglighed og stolthed. Stolthed opstår naturligt, når eleverne opnår kvalitet i deres arbejde. Tryghed skabes gennem vores små klasser og det overskuelige miljø, men det kræver også en aktiv indsats for at opretholde et positivt læringsmiljø.

Vores koncept "sethed" indebærer, at hvert barn har ret til opmærksomhed hver dag. Vi tror på, at det er, når vi anerkender og ser hinanden, at vi kan trives.

Bedsted Friskole stræber efter at bryde med fastlåste pædagogiske traditioner og bruger metoder, der er evidensbaserede eller er blevet prøvet og testet i praksis.
Problemer i skolen skyldes ofte manglende forståelse. Vi forstår, at alle børn er unikke, og en god skole og med gode lærere tilpasser undervisningen til individuelle behov.
Vi tror på at værktøjer som en neuropædagogisk tilgang, systemisk teori, anerkendende pædagogik, Appreciative Inquiry, og Cooperative Learning kan hjælpe os med at opnå vores mål. På de følgende sider kan du finde en kort oversigt over de teorier og metoder, der danner fundamentet for vores pædagogiske tilgang.