Fraværspolitik

På Bedsted Friskole vil vi gerne skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Dette gælder også i forhold til vores fraværspolitik.

Skolen er forpligtiget til at registrere elevernes fravær. Vi skelner mellem lovligt og ulovligt fravær.

Lovligt fravær

Lovligt fravær er fravær ved sygdom og som følge af særlige omstændigheder. For at et fravær kan betegnes som lovligt, skal skolen have besked om årsag til fraværet, hvilket betyder:

  • Forældrene SKAL ringe eller sende en SMS til skolen og meddele, at deres barn er syg eller ikke kan komme i skole af andre årsager.
  • Ved fravær udover 3 dage, skal skolen igen kontaktes og orienteres om, hvornår eleven forventes tilbage, så skolen evt. kan iværksætte hjemmeundervisning.

 

Ulovligt fravær

Alt fravær, som skolen ikke har fået meddelelse om, regnes for ULOVLIGT fravær.

 

Fraværsprocent

Hvis fraværsprocent er bekymrende høj indenfor en periode, kontaktes hjemmet.

Skolelederen er forpligtet til at indberette til de offentlige myndigheder, såfremt elever ikke opfylder undervisningspligten.

Der skal ALTID indhentes tilladelse hos skolen, såfremt man ønsker barnet taget ud af undervisningen.

Ved fritagelse i mere end 2 dage, skal tilladelse gives af skolelederen.

 

Vedtaget af bestyrelsen den 13. januar 2014