Værdigrundlag

Bedsted Friskole er en rummelig skole i bevægelse med fokus på trivsel, tryghed og ”sethed”

Skolen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer, som videreudvikler den medfødte lyst til at lære samt styrker elevernes tillid til egen formåen. Udover at vægte den faglige undervisning i de boglige fag højt, kendetegnes skolen også ved at have fokus på motion, musik, digitale medier, kreativitet og tidlig sprogstart i tysk og engelsk.

Skolen i bevægelse bygger på nytænkning, således at skolen udvikler sig for at kunne tilbyde en undervisning, der tilgodeser de færdigheder, der efterspørges i samfundet.

Skolens rummelighed bygger på værdien, at der skal være plads til forskellighed og frihed til den enkelte under ansvar og hensyntagen til fællesskabet. Det betyder, at skolen lægger vægt på, at fællesskabet og respekten for hinanden er en naturlig del af dagligdagen.

Skolen ønsker at danne hele mennesker, der er klar til livet. Dette betyder, at børnene videreudvikler deres kompetencer til at kunne reflektere og handle og evaluere, samt at kunne navigere i et globalt samfund af muligheder og valg.

Skolen vil skabe hele mennesker, som har stærke rødder og vinger, der kan bære dem ud i fremtiden.

Skolen ser det som værdifuldt, at elever, forældre og lærere alle tager aktivt del i fællesskabet i og omkring skolen. Fællesskabet og samværet omkring skolen er kendetegnet ved engagement, åbenhed, gensidig tillid og respekt.