Historie

Historieundervisningen ved Bedsted Friskole følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for historie, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Læs mere her

Som udgangspunkt søger vi at tildele et antal lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.