Folkeskolens afgangsprøver – oversigt

Folkeskolens afgangsprøver

Bedsted Friskole fører op til folkeskolens afgangsprøver i alle obligatoriske fag med undtagelse af kristendomskundskab, hvor vi, som mange andre friskoler har søgt om fritagelse, da området hører ind under faget fortælling.

Kristendomskundskab som del af faget ”fortælling”

At vi ikke fører til prøve i kristendomskundskab  betyder ikke, at vi ser bort fra de mål og krav, der hører til kristendomskundskab i folkeskolen, men at de er indarbejdet i faget fortælling, som indeholder ekstra dimensioner. Vi har lavet vores egen læseplan til faget fortælling, som kan ses under menupunktet ”Faglige mål”.

Holdstørrelser, mål og udsving i resultater

Bedsted Friskole er en lille friskole og fører derfor kun få elever op til prøve hvert år. Det betyder, at vi kan tage individuelle hensyn til de behov, som afgangseleverne har – både de elever, der stiller krav om ekstra udfordringer og de elever, der har brug for ekstra hjælp eller hensyntagen. Dette er forældre blevet opmærksomme på, og vi får derfor henvendelser om at optage elever, som af den ene eller anden grund ikke befinder sig optimalt i folkeskolen. Vi tager gerne imod disse elever, hvis det efter en 14-dages prøveperiode vurderes, at elevernes behov kan tilgodeses på skolen med de muligheder, som vi har. Man kan godt sige, at det er blevet en del vores mission at hjælpe disse elever, hvis vi ser en mulighed for det.
De små holdstørrelser og de meget forskellige standpunkter som eleverne har, som følge af holdenes sammensætning medfører, at afgangsklassens resultater vil variere meget fra år til år. Nogle år har vi op til 80% inkluderede elever på afgangsholdet, og andre år har vi ingen, Så nogle år vil vi ligge over landsgennemsnittet og andre år under, hvilket sikkert med tiden vil kunne ses tydeligt på undervisningsministeriets opgørelser. Nogle år kan det også være meget svært at tyde resultaterne, fordi ikke alle inkluderede elever kan deltage i alle årets afgangsprøver. Det betyder, at nogle prøver ikke når op på det antal deltagere, som er nødvendigt for, at de kan vises i ministeriets opgørelser.
Det er dog for skolen vigtigt at betone, at dette ikke skal ses som et udtryk for en skiftende kvalitet af undervisningen, men som et udtryk for at vi har mulighed for og gerne tager os af elever med faglige og sociale udfordringer.
Af hensyn til det målrettede arbejde på 9. årgang, indskriver vi ikke nye elever i denne årgang, men gerne i de forudgående årgange.

Resultater ved Folkeskolens Afgangsprøver >>>

Bemærk venligst, at skolen i de første år har haft så små hold op til eksamen, at resultaterne efter lovgivningen af hensyn til elevernes anonymitet ikke er oplyst (under 5 elever).

Nationale test

Bedsted Friskole anvender nationale test, for at lærerne kan vurdere elevernes standpunkt i forhold til landsgennemsnittet. Bestyrelsen har i samråd med lærerne besluttet, at testresultaterne ikke udleveres til elever og forældre, men omtales i den skole- hjemsamtale,  der følger umiddelbart efter testenes afholdelse, så det er muligt at forstå resultaterne i en større og mere sammenhængende kontekst.