Billedkunst

Billedkunst

Billedkunst ved Bedsted Friskole følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål  , som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Læs mere her

Som udgangspunkt søger vi at tildele det antal lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.
Billedkunst gives som selvstændige lektioner men indarbejdes også i andre fag som dansk og håndværk og design.
Eleverne ved Bedsted Friskole har mulighed for at arbejde med billedkunst gennem hele skoleforløbet fra 0. til 9. årgang.