Legens betydning for barnets udvikling

Der findes rigtig mange gode beskrivelser af legens betydning for barnets udvikling. De fortæller om, hvordan den spontane leg, der ikke har et specifikt formål og kan reguleres udefra, er med til at styrke barnet - både barnets selvbestemmelse og sociale adfærd.

Et væsentlig aspekt, som man ofte glemmer, men som får større betydning, er legens positive effekt på barnets evne til at bearbejde og klare nederlag. I legen er der ingen forventninger. Når et barn bygger et tårn af klodser, har det måske et mål om at lave et så højt tårn som muligt, men der står ingen voksne med forventninger til tårnets højde. Falder tårnet sammen, er det sikkert irriterende for barnet, men det er ikke et nederlag. Det er ikke noget, som barnet skal flygte fra. Tværtimod er det en motivation til at forsøge en gang til. Barnet lærer i legen at mestre modgang, og at den bedste respons på et fejlet forsøg er at prøve en gang til.

I skolen står de voksne altid klar med klare forventninger og mål, som barnet skal arbejde henimod. Selv i legen har vi voksne svært ved at se bort fra klare mål og store forventninger. Det er derfor, at legen er børnenes domæne, hvor de voksne skal holde sig på afstand.

Legen i Bedsted Friskoles SFO

Bestyrelsen ved Bedsted Friskole er meget bevidst om legens betydning specielt for de yngste elever. Derfor er skolen gået den modsatte vej af det, som man lige nu ser ske mange steder. Vi har valgt at satse på vores SFO. Vi indrettet  SFO-bygning, og vi har valgt ikke at lave lange skoledage i vores indskoling.Børnene skal have tid til og mulighed for selv at udforske omverdenen gennem legen og derved lære mere om sig selv, de andre børn og den verden de befinder sig i.