Håndværk og design

Håndværk og design

Håndværk og design ved Bedsted Friskole følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Læs mere her

Som udgangspunkt søger vi at tildele et antal lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.
Håndværk og design starter på 4.  årgang med 2 ugentlige timer, der anvendes i nært samarbejde med billedkunst og indeholder arbejde og erfaring med enkle teknikker og værktøjer, som magtes af yngre elever. Faget fortsætter i i 6.-7. klasse, hvor design får en endnu større rolle.
Håndværk og design kan fortsætte som muligt valg i tema-timer helt op til udskolingens 9. årgang, hvor erfaringen og teknikkerne er etableret, og det frie design kan få mulighed for at blomstre.