Matematik

Matematikundervisningen ved Bedsted Friskole følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

 

Læs mere her

 

Undervisningen foregår i de skemalagte matematiktimer samt i morgenmodulet, som anvendes til grundlæggende træning af matematiske færdigheder.
Vi anvender digitale undervisningssystemer og i enkelte tilfælde trykte undervisningssystemer.
Som udgangspunkt søger vi at tildele et antal lektioner til undervisning i de enkelte fag, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal, men både på mellemtrinnet og i udskolingen tilbyder vi et timetal langt over det vejledende timetal, som netop i dette vigtige fag virker for lavt sat.