Skolepenge

Priser pr. måned i 11 måneder.

Skolepenge:
kr. 995,- /mdr. for første barn
kr. 585,- /mdr. for andet barn
Tredje og efterfølgende børn er gratis

Ved indskrivning af barn indbetales kr. 500,-

Indbetales til den Vest Bank på følgende konto:

reg.nr. 9824 konto nr. 0003572846

Bestyrelsen har hvert år et mindre pengebeløb til rådighed til at nedsætte skolepengene for enkelte familier, hvor pengene af den ene eller anden grund er små. En begrundet ansøgning om nedsættelse af skolepenge kan sendes til et lille udvalg under bestyrelsen, som på diskret måde behandler sagen. Mindre bemidlede familier har også mulighed for at søge om tilskud til skolepengene fra staten.
Kontakt bestyrelsesformanden for nærmere information.

Skolen udleverer iPads med beskyttelsescover til alle elever fra og med 2. årgang. Ønsker eleverne at tages deres iPads med hjem, skal der betales et engangsbeløb på 500 kr. til en fælles forsikringsordning.

Kunne du tænke at bidrage økonomisk til skolen?
Hvis ja, så er der oprettet en konto til formålet hos Vestjysk Bank – reg.nr. 9824 konto nr. 0003572846