Den anerkendende tilgang

Vi har fokus på det der lykkes

Grundlaget for pædagogikken ved Bedsted Friskole er den ”systemiske psykologi”, som også kaldes den anerkendende tilgang. For bedre at kunne forstå eleverne anvendes også den ”neuroaffektive udviklingspsykologi” og LP-modellen.

Ved Bedsted Friskole er vi sikre på, at udvikling og læring fremmes ved, at:

● Vi fokuserer på det, der lykkes og finder det, som vi kan være stolte af, og viser det frem.

● Vi i fællesskab mellem elever, forældre og lærere skaber drømme om, hvor vi vil hen og arbejder målrettet mod dem, selvom de måske er uopnåelige.

En anerkendende kultur betyder, at:

● Vi går fra ensartethed til mangfoldighed

● Vi er alle ledere af os selv, og vi leder hinanden

● Vi ønsker kreativitet og nytænkning

● Vores idéer hurtigt bliver til handling

● Vi er stolte af det, vi laver

● Vi har gang i den – ”drive”

 

Det kræver:

● At vi er tillidsfulde

● At vi involverer os og hjælper hinanden

● At vi lytter aktivt til hinanden, accepterer og forsøger at forstå forskellige synspunkter

● At vi afhjælper konflikter gennem positive tilgange – at vi forsøger at forstå årsagen og afhjælper denne

● At vi skaber forståelse for, at samarbejde tager tid, men er meningsfyldt og giver den bedste læring

● At vi fortæller de positive historier til hinanden

Evalueringskultur

Evaluering har for mange fået en negativ bibetydning, idet man ofte kommer til at tænke på bedømmelser, test og spørgeskemaer. I virkeligheden betyder evaluering jo bare, at man spørger, om man opnåede det, som man ville, og hvorfor det skete. Det er altså et værktøj, og alle værktøjer kan bruges både rigtigt og forkert.

Det anerkendende perspektiv,som vi gerne vil stå for, fungerer kun, hvis evaluering er en fast integreret del af kulturens og den enkelte elev og lærers hverdag.
Det forudsætter, at:

● Alle elever har deres individuelle dynamiske elevplaner, som de selv er med til at udforme.

● Lærere og elev i fællesskab planlægger arbejdet og reflekterer over igangværende og afsluttede arbejdsprocesser. Både læreren og eleven skal være reflekterende praktikere.

● Forældrene inddrages løbende i evalueringsarbejdet.

● Evaluering er en naturlig og udviklende del af arbejdet, som bygger på konstant dialog.