Evaluering 2013-2014

 

Februar 2013:

Evaluering af undervisningsforløb i forbindelse med fælles skoleteaterprojekt.
Fællesevaluering med eleverne

Mål, der evalueres ud fra:
Øget fællesskabsfølelse  mellem elever.
Øget selvværdsfølelse og tillid til egne evner hos den enkelte elev.
Godt samarbejde mellem forældre, der hjælper med kostumer, sminkning og kulisser

Se evalueringen her >>>

Juni 2013:

Evaluering af morgenmodulet/den lektiefri skole.
Fælles evaluering med elever.
Evaluering mellem personale.

Se evalueringen her >>>

August 2013:

Evaluering af opstart på skoleåret samt sammenrystningstur til Sandersvig.
Evaluering i bestyrelse og mellem personale,

Se evalueringen her >>>

Oktober 2013:

Overordnede mål for og evaluering af skolerejse til Århus.
Fælles evaluering med elever.
Evaluering mellem personale.

Se planlagte mål samt evalueringen her >>>

Januar 2014:

Evaluering af danskundervisningen i de samlæste storklasser.
Evaluering mellem personalet efter forløb med supervision.

Arbejdsspørgsmål:
Kan den aldersmæssige og faglige spredning tilgodeses i undervisningen.
Opnås de med mesterlærerpricippet ønskede effekter i danskundervisningen.
Hvad kan der evt. gøres, for at gøre læseundervisningen endnu mere effektiv.

Se evalueringen her >>>

Februar 2014

Evaluering af skolefest og skoleteater

Arbejdsspørgsmål:

Giver skoleteateret eleverne en særlig oplevelse og læring, som står mål med anstrengelserne og kravene i ”Fællesmålene”?

Se evalueringen her >>>