Musik

Musik

Musik ved Bedsted Friskole følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Læs mere her

Som udgangspunkt søger vi at tildele et antal lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.
Musik gives som selvstændige lektioner til og med 7. årgang, men også på 8. årgang fylder musikken en del, da vi hvert år arbejder med musical, hvor der bruges en del tid på sangtræning og dans.

Hver morgen er der fælles morgensang for hele skolen.

_DSC5832 -red

_DSC5832 -red