Evalueringsresultater og nye mål 2020-21

August

 • Evaluering af dimissionsfest set i lyset af Covid-19

Dimissionsfesten gik efter planen. Målet om at skabe en hyggelig og mindeværdig stund for de afgående elever blev nået, dog kunne det tydelig mærkes, at der som følge af restriktionerne kun var få personer til stede. Plancherne med positive tilkendegivelser om hver afgående elever, som er skrevet at skolen andre elever, var igen et meget positivt indslag og skal bibeholdes. Næste år håber vi på, at få mange flere med til dimissionsfesten.

 • Brandsyn

Gik som forventet uden anmærkninger udover, at to branddøre helt bevidst blev holdt åben med kiler, hvilket ikke er lovligt. Brandinspektøren havde dog en vis forståelse for, at disse to branddøre hver dag ville blive rørt af elever, lærere og gæster flere hundrede gange – midt i en covid19-pandemi, og at kilerne blev fjernet hver dag efter skoledagens afslutning. Det er dog stadig ulovligt.

 • Evaluering af sammenrystningstur ud fra de aftalte mål. Elever inddrages i evaluering.

Mål

Forsøge med en lejrskole, hvor ingen skal overnatte udenfor – Vil det give en mere positv oplevelse for de mest usikre elever.

Skabe plads til at alle kunne være gruppevis sammen og få en god oplevelse af fællesskabet, i en tid med Corona.

Give forældrene for den enkelte klasse mulighed for at mødes.

Resultat

Alle var enige om, at den store lejrskole med soveplads til alle var e rigtig god ide.

Som noget uventet viste det sig også, at det store industrikøkken var en stor aflastning, som gav tid til mere samvær med eleverne.

Eleverne går klart ind for en gentagelse.

Problemer med rengøringstidspunktet var den eneste malurt i bægere.

Nye mål:

Vi vil næste år leje Solbakken eller en lejrskole på samme størrelse.

Uddrag fra skolens nyhedsbrev, som skrives af bestyrelsen:

Liv og glade dage

Det nye skoleår blev sat godt i gang af den årlige rystesammen tur, som i år gik til østkysten, nærmere betegnet Sønderballe strand. For første gang blev det afprøvet at leje en stor hytte,

hvor alle de overnattende elever kunne huses, fremfor skulle deles op i telte. Desuden var der også et stort køkken, hvor eleverne i år kunne blive mere inddraget i madlavning og tilberedning. Personalet har kun positivt at berette om den løsning og mon ikke Solbakken kommer til at blive en oplagt destination fremover? 🙂 Og fedt var det, at trods Corona, kunne alle forældre stadig mødes til afhentning og fælles kaffe – med afstand og de rette forholdsregler, vel at mærke…

September

 • Evaluering af skolens trivselspolitikker. Elever inddrages i den del der vedrører dem.

Hele trivselspolitikken var en for står opgave, så vi valgte at koncentrere os omkring skolens net-etikette dvs. politik omkring brug af skolen it-udstyr og internettet, hvor vi specielt fokuserer på, at gøre eleverne til opmærksomme og bevidste brugere.

Det viste sig hurtigt, at eleverne kunne bifalde vores net-etikette, men også at den efter deres mening, var forældet, da den indeholdt retningslinjer for online-platforme, som de slet ikke længere bruger, og manglede retningslinjer for de moderne platforme og spil.

Eleverne fik derfor mulighed for selv at omskrive net-etiketten, så e tager højde for det, som bruges af unge mennesker i 2020.

Resultatet kan ses på hjemmeside under Information > Politikker og regler > Net-etikette for elever.

 • Gennemgangs af sikkerheden af skolens materiel i sløjd og fysik (maskiner, gas og udsugning)

Sløjdlokalet kom der ingen anmærkninger.

I fysiklokalet fik vi installeret en advarselslampe, som lyser, når hovedhanen til gassen er åbnet.

Oktober/november

 • Evaluering af emnedage.

I stedet for de normale faglige og mere boglige emnedage valgte vi i denne omgang at lave kreative emnedag, dog med baggrund i faget billedkunst.

Eleverne havde en god oplevelse både i den yngste og de ældre klasser.

Det gav nogle af de elever, der har det sværere i de boglige fag, fik mulighed for at være med på lige fod med de andre elever – måske endda at brilliere lidt.

Tidsrummet på 3 dage var passende.

 • Evaluering af skolens motionsdag.

Vi valgte at lave en optakt til motionsdagen ved, at vi i 14 dage før motionsdagen lavede lave motionsløb i morgenmodulet.

Optakten med løb om morgenen var eleverne rigtig glade for.

Selvom det var en lidt våd dag, var eleverne ivrige og interesseret både i løbet og de opgaver, der skulle løses undervejs.

December

 • Evaluering af klippe/klistre-dag. Elever inddrages ved morgensamling.

Arrangementet blev afholdt uden deltagelse af forældre og bedste forældre.

Eleverne var alligevel glade for dagen, selvom de skulle holde sig i klasserne.

Vi glæder os til en normalt klippe/klistre arrangement i 2021.

Februar

 • Evaluering af teaterforløb op til skolefest og selve skolefesten. Elever inddrages gennem fællesmøde.

Teaterforløbet og skolefesten blev aflyst

April

 • Pædagogisk dag 2022: Evaluering af skolens struktur, pædagogik, didaktik og interne kommunikation.

Pædagogisk dag blev aflyst pga. Covid19.

Vi afholder i stedet to forlængede personalemøder

Referat fra møder ligger på nettet under “Evalueringer”

Maj

 • Evaluering af forløb omkring skriftlige prøver. Udskolingselever inddrages.

Juni

 • Evaluering af forløb omkring elevernes prøveforberedelser og afholdelse af mundtlige prøver. Udskolingselever inddrages.
 • Mål og evaluering af Morgen-matematik Foregår 2 gange 30 min hver uge. Mål for morgen-matematikken: 
  • Give eleverne tryghed i egen formåen med matematik. 
  • Give eleverne fiduser så de bedre kan regne hovedregning. 
  • Give eleverne tips og tricks til hvordan de kan huske tabellerne. 
  • Have det sjovt mens vi arbejder med matematik, for at skabe tryghed i rummet med hinanden. 
  •  Give eleverne mere selvtillid ifm. matematikundervisningen generelt. 

   Evaluering med eleverne: 

  • Vi er blevet bedre til tabellerne. 
  • Vi er blevet bedre til hovedregning 
  • Vi er blevet bedre til at gange. 
  • Vi tror mere på os selv, når vi har matematik – vi skal bare have mere tid til at regne. 
  • Vi føler os mere klar til de almindelige matematiktimer. 
  • Vi er blevet beder til gange og division. 

  Der må desuden tager højde for at eleverne har været hjemsendt fra januar til april, hvor de ikke har haft mulighed for morgenamtematik.