Dansk

Danskundervisningen ved Bedsted Friskole følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål  , som de er beskrevet i  Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Læs mere her

Undervisningen foregår i de skemalagte dansktimer samt i morgenmodulet og læsemodulet, som anvendes til grundlæggende træning af skrive- og læsefærdigheder.
Vi anvender digitale undervisningssystemer og i enkelte tilfælde trykte undervisningssystemer.
Som udgangspunkt søger vi at tildele et antal lektioner til undervisning i de enkelte fag, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.
Dansk er desuden integreret i skolens øvrige fag, hvor der lægges vægt på god sproglig og skriftlig fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af opgaver og projekter, ligesom læsning er en vigtig del af alle fag.