Politikker og regler

På Bedsted Friskole har vi vide men faste rammer, så alle er klar over de gensidige forventninger og forpligtelser. Vi har derfor ikke mange regler, men vi har aftaler. Skoledagen og hele samværet på skolen styres af to overordnede regler:

● Vi tager hensyn til hinanden

● Vi støtter hinanden

Naturligvis er det nødvendigt på bestemte områder at lave specielle aftaler, så der ikke opstår misforståelser. Disse aftaler indgås i de respektive klasser eller på vores månedlige fællesmøde, hvor alle elever og lærere samles for at drøfte hverdagens store og små ting.

Overordnede politikker
For at forældrene og personale har overblik over de mere specifikke rammer, har skolebestyrelsen lavet politikker, som forklarer aftalerne indenfor bestemte områder:
Fraværspolitik >>>
Kostpolitik >>>
Trafikpolitik >>>

Modtagelse – Første skoledag

Modtagelse – Første skoledag