Tilsynserklæring 2013

Tilsynserklæring 2013 fra Bedsted Friskole. Skolekode 280382.

————————————————————————————————————

Tilsynet 2013 er foregået over to skoledage i september og april,hvor jeg overværede undervisning i klasserne i fagene dansk, matematik, engelsk, bevægelse, historie,biologi, samfundsfag og morgensang.
Jeg havde samtaler med lærerne om fag, undervisningsplaner og undervisningsmateriale, og med skoleleder om faglighed, specialundervisning og skolens hverdag.
Desuden havde jeg samtaler med elever på alle niveauer om deres skolegang.

På baggrund af mit besøg vurderer jeg, at elevernes standpunkt som helhed, i dansk, matematik og engelsk, er tilfredsstillende.

Jeg vurderer desuden, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens undervisningssprog er dansk.

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

———————————————————————————————————-

I næste del skriver jeg lidt om oplevelser fra skolens hverdag, som jeg særligt har heftet mig ved.

Jeg oplevede en skole der var præget af fælleskab og livsglæde.

At se eleverne starte skoledagen med løb rundt om skolen, hvor skoleleder stod og talte omgange, mens hver elev fik enten et venligt, et opmuntrende eller et muntert ord med, at se hvor de gik op i det, og stadig var glade selv da det begyndte at regne, gav mig et tydeligt indtryk af, at her var en skole, hvor nærværet præger hverdagen.

Skolens hjemmeside er meget informativ, og udfra den var en af de ting, jeg var spændt på at opleve, hvordan IT blev brugt i undervisningen.
Jeg så mellemtrinet jonglere fuldstændig hjemmevant med iPad og bærbar computer på en gang, idet de var ved at optage små film over Ronja Røverdatter og redigere dem. Samtidig gav det et godt indblik i deres evne til samarbejde og hvordan de lærte af hinanden, og det hele foregik igen i en engageret og glad atmosfære.
Hos de lidt ældre elever oplevede jeg, hvordan de på forhånd på deres Ipads kunne se hvad der skulle foregå i timen, hvilke sider i hvilke bøger der skulle bruges, hvilke opgaver der skulle løses. Det gjorde, at efter lærerens gennemgang af hvad der skulle gøres, kunne eleverne gå i gang, og havde de glemt noget, kunne de jo lige slå op og se hvad næste trin var. Hvilket igen må betyde, at læreren ikke skal gentage sig selv, men kan bruge tiden på interessant undervisning.

Jeg havde en lang samtale med elever fra storeklassen, om hvordan det er at være elev på Bedsted Friskole, og her følger udpluk af samtalen:

-Vi lærer meget, fordi der er ro og tid til alle.
-Vi er ikke så mange, så vi får meget hjælp.
-Vi inspirerer hinanden og lærer af hinanden.
-Det er dejligt at vi lov at bestemme meget selv, at det ikke kun er lærerne.
-Lærerne har altid tid til os, de er nærmest venner.
-Vi får lov til at være kreative i timerne, det giver os lyst til at lære noget, og man kører ikke træt i tingene, fordi undervisningen er så varieret.
-I samfundsfag diskuterer vi meget, Kenny starter og så fortsætter vi, det er sjovt.
-I Krop og bevægelse får vi store lov til at planlægge, og det er godt at vi skal sørge for, at de små kan være med,så vi lærer dem jo også, at man skal tage hensyn til hinanden.
-Vi bestemmer meget selv, men så tager vi også ansvar for det.
-Det er hyggeligt at spise sammen, så snakker vi imens, og så handler det ikke om at skynde sig.
-Tysk er blevet sjovt på en hel ny måde, fordi det også er kreativt. Man ved, at hvis noget er kedeligt er det altså nødvendigt, men så kommer der også noget sjovt bagefter.
-Det betyder meget at alle kender hinanden, så er der INGEN mobning, og man er nødt til at få løst problemer ordentligt.
-Når man ikke har lektier for hjemme, bliver man ikke ked af det, hvis man ikke kan finde ud af det.
-Jeg har fået flere timer end jeg havde før, men det tænker jeg slet ikke over, fordi det er sjovt at gå i skole.
-iPad gør alting meget nemmere.

-Vi ved at der sker noget nyt hver dag, så derfor gider man godt gå i skole.
-Jeg har ikke haft en eneste dag, hvor jeg ikke havde lyst til at gå i skole.
-Jeg glæder mig ligefrem til at komme herhen efter fridage.
-Det er altid godt at være her.

Det er ligeledes godt at være på skolen som tilsynsførende, jeg fik del i den gode stemning der er på skolen, og en fornemmelse af det store engagement der er lagt i at få en velfungerende skole i gang.

Venlig hilsen tilsynsførende Helle Gerd Petersen.