Generalforsamling 2020

Generalforsamling!

Mandag d. 24. august 2020 kl. 19.00 på Bedsted Friskole

 

 

 

Fremmødte: ca. 54

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole´s Støtteforening, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Conny Thomsen og Vibeke Skyum alle modtager genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Indkomne forslag.

 

 

 1. 1. Dirigent: Jens-Erik Sørensen valgt
 2. Protokolfører: Birthe Jørgensen valgt.
 1. Beretning v. Formand Aron Jørgensen:

 

Et anderledes, men ikke mindre godt år er gået, eller 1½. Støtteforeningen har indtil covid-19 ramte, været aktive som altid, men valgte grundet omstændighederne, ikke at holde møder, sælge medlemskort osv., som derfor har resulteret i et stille halvt år, fra coronaen ramte os.

Ser vi på de arrangementer som vi har været afsted til, kan man fristes til at sige, at vi har en del arrangementer, som heldigvis gentagne gange, henvender sig for at få hjælp med både noget praktisk og noget forplejning.

Ser man på hvad vi tjener mest på, er det klart, at så længe vi har frivillige til at bage, som ikke skal have godtgørelse for forbrugte varer, er det en god forretning at bruge eksempelvis 2 timer på en serveringsopgave med kaffe/kage eller hvad dertil ønskes. Derfor sætter vi stor pris på, når personer eller foreninger ringer efter en hjælpende hånd.

Af de arrangementer, kan nævnes:

 • Welness aften i samarbejde med missionshuset
 • Mand minde i samarbejde med menighedsrådet
 • Servering til konfirmation

Som det også har været nogle af de andre år, har vi igen i 2019-20 valgt at sige ”ja tak” til større opgaver, som servering til Bierfest i Bredebro og Fest uden pung i Løgumkloster. Faktisk 2x Bierfest siden sidst vi har været samlet.

Dette er 2 opgaver, som jeg ved nogle kalder for hårde, men samtidig opgaver, hvor vi har det rigtig sjovt når vi er afsted, og hvor vi griner og snakker om det i lang tid efterfølgende. Det er samtidig arrangementer, hvor vi får stor anerkendelse for det arbejde vi udfører. Den sidste bierfest afledte en bemærkning ”Det år i ikke kommer, da er der ingen Bierfest”. Det kræver godt samarbejde og arbejdsomhed fra dem der hjælper. Så en stor anerkendende TAK fra støtteforeningens side skal dertil lyde.

Vores lokale madmutter, Mona Oksen, har flere gange efterspurgt hjælpe til opgaver på Agerskov ungdomsskole, hvor vi også hjælper, når der mangler et par hænder. Tak for den mulighed.

Julemarkedet på Solgården, ser vi også som en god tradition. Har får vi fortsat lov at stille ”held og Lotto” op, samt sælge forskellige kreationer og andet brugskunst til besøgende. Det har også den afledte effekt, at vi har en mindre ”krea-klub” hvor kreative sjæle samles og kreerer eller udveksler ideer, som kan sælges i boden på Solgården. Et godt og hyggeligt arrangement, som kan anbefales at aflægge et besøg til, uanset om man kender nogen på Solgården eller ej. Samlet juletræer igen i år.

 

 

Forbrug

Penge der tjenes, skal gerne bruges lidt igen.

Derfor har vi gennem ansøgninger fra skole og SFO støttet følgende:

 • Panabane
 • Skoletur til Gospelkoncert
 • Skolegårdsmål
 • Legetøj til SFO i form af lastbiler og biler.

Vi er altid modtagelig for nye ideer til måder vi kan bringe skolens forældre, eller sognet mere sammen.

 

Beretning taget til efterretning.

 1. Revideret regnskab fremlagt af Kirsten Hansen. Vedlagt. Viser et overskud på
 2. 6.128,64– Regnskabet taget til efterretning.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Conny Thomsen og Vibeke Skyum genvalgt.

 1. Valg af suppleanter:

Pernille Damgaard og Rune Jørgensen

 1. Valg af 2 revisorer:

Bjarne Jacobsen og Jonna Nissen Genvalgt

 1. Indkomne forslag. Ingen indkommet.
 2. Eventuelt. Ingenting.

 

Dirigent:                                                                   Protokolfører:

 

________________________________________                ____________________________________

Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder.
 4. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Peter Hecquet.
 5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
 6. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2019 til orientering.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

På valg er Mette Jacobsen (modtager ikke genvalg) og Bent Thomsen som modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

På valg er Camilla Kock-Knudsen modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen.
 2. Indkomne forslag.
 3. Godkendelse/bemyndigelse til køb af bygninger

 

 

 1. Dirigent: Jens-Erik Sørensen

 

 1. Valg af protokolfører: Birthe Jørgensen

 

 1. Bestyrelsens beretning v. formand Linda Abrahamsen:

 

 

Der har været taget tilløb til denne generalforsamling flere gange pga Corona. 3 gang er lykkens gang. Dejligt til det nu kan lade sig gøre.

Siden generalforsamlingen i 2019 har vi brugt tid på mange spændende opgaver som skulle løses/besluttes for at skolen kører og hele tiden udvikler sig.

Der har dog været 1 stor beslutning som vi har brugt meget tid på, det kommer som et selvstændigt punkt senere.

Frem til sommerferien blev der arbejdet med alt det eleverne skulle nå i skoleåret samt 9. klasses eksamen. Der blev holdt dimension for 9. klasses elever som altid er en helt speciel dag. Der var i alt 6 elever som forlod skolen til sommerferien. Vi sagde også farvel til lærerne Jytte og Steffan som var ansat i et barselsvikariat og Nick som havde støttetimer på enkelte elever, timer i SFO’en + lidt rengøring.

 

Første dag efter sommerferien (2019) startede der 95 elever og 35 i SFOen.

 1. august kom Kristina igen tilbage efter barsel og Magnus blev ansat som støtte på enkelte elever, timer i SFO’en + lidt rengøring.

 

Skoleåret startede som sædvanlig med den årlige rystesammen tur som gik til Klovtoft. Som altid en rigtig god tur.

 

I løbet af skoleåret 2019 kom Karin i praktik på skolen og Jens Arne som pedel begge i en tidsbegrænset periode. De er her stadig men nu med en ”rigtig” ansættelse, Karin som støtte ved elever og Jens Arne som pedel.

 

Arrangementer m.m

 

Den første torsdag i november havde vi igen åbenskole som flere Friskoler på landsplan har.

Dagen er samtidig også den dag hvor man indskriver sit barn til det kommende skoleår. Indskrivning kan selvfølgelig ske hele året rundt, men jo før jo bedre.

Der var et godt fremmøde til åbenskole.

 

Der har været afholdt klippe-klistre dag, juleafslutning og skolefest. Til Skolefesten var der som altid, fuldt hus, generalprøven var også godt besøgt. Det er en fornøjelse at være med til at arrangere disse arangementer, når der er så stor en tilslutning og et super samarbejde.

Vi har igen haft en ”alene hjemme” dag, hvor personalet har en dag til planlægning af næste skole år m.m. Vi brugte dagen til at lave en anderledes dag for eleverne. I 2019 var temaet kreativ, musik og bevægelse. Vi fik hjælp fra Musik og kulturskolen, undgomsskolen og Rosa fra Hellevad. Dagen sluttede med fællesspissen og bevægelse.

Vi nåede det også i år (2020) lige før sommerferien hvor vi startede dagen med at danse bogstaver, var på bondegårsdbesøg, lave mad på bål (undgå madspild) drenge og pige hørm i Hellevad, havde besøg af en Kriminaltekniker og håndboldspiller Lars Rasmussen. Fællesspissen måtte vi desværre sløjfe i år.

Selv om vi har haft hjælp ude fra, skal der stadig mange til at hjælpe med at få dagen til at glide. Elever skal fragtes og der skal mere end en voksen med på holdene.       Jeg vil gerne sige mange tak til alle som hjælper med at få det til at glide.

Elevtal

Elevtal er altid spændende. Første skoledag i august 2019 startede der 95 elever og det lå stabilt hele skoleåret. I dag (2020) har vi 96 elever.

I skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 vil elevtallet være på 94 elever. De tal er taget ud fra de elever vi har nu, sammen med de børn som allerede er indskrevet. Der er ikke indregnet de elever som tager på efterskole i 9 klasse, for det ved vi ikke noget om endnu.  Vi regner heller ikke med at alle har fået indskrevet deres børn til de årgange.

Der kommer løbende henvendelser fra forældre som gerne vil have deres børn til at gå på skolen. Kenny må rigtig mange gange sige at vi desværre ikke har plads. Skolen har et godt ry rundt omkring. Det håber jeg den bliver ved med.

 

 

Udvalgene

Ved sidste generalforsamling nævnte jeg at vi var ved at planlægge et visionsmøde med bestyrelse og personale. Det trak lidt ud, og da vi endelig var klar til at holde det blev alt lukket ned pga Corona. Det er noget vi tager fat i igen.

PR gruppens arbejde har bestået af at skrive nyhedsbreve, opretholde den gode kontakt/samarbejde med børnehaver i området og forsøger at få aviserne til at skrive om særlige begivenheder og m.m.

Pædagogisk udvalg bar efterhånden præg af at det mest var planlægning af praktisk arbejde i forbindelse med ture og arrangementer. Alt det kunne efterhånden aftales via mail. Udvalget har haft en snak om der var behov for at have et pædagogisk udvalg, om det skulle bestå og i hvilken form. Der var enighed om at den skulle bestå, men med andre opgaver.

Bygningsudvalget kan altid finde noget at lave. De har brugt tid på gennemgang af bygningen og opgradering af legepladsen og bygningerne feks lys her i aulaen. Lige nu arbejdes der i at finde det rigtige ventilationssystem til skolen og opgradering af legepladsen.

Praktiske opgaver og grundig rengøring løser forældrene i fællesskab, når vi har vores 2 årlige arbejdsformiddage. Der er god opbakning til arbejdsdagene. Her i foråret 2020 har vi ikke haft en arbejdsdag pga Corona. Vi har faktisk også besluttet ikke at holde arbejdsdagene i oktober 2020 som vi plejer, men indkalde til løsning af forskellige enkeltstående opgaver, for ikke at samles så mange på en gang.

Vi har heldigvis stadig også vores gode hjælpere som tager sig af udenoms arealerne ved Sputnik, foran skolen og skolegården. Det er dejligt og befriende at vi ikke behøver at tænke på om det bliver gjort for det gør det. Tusind tak for, at I påtager jer opgaven.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, personalet, forældre, bedsteforældre, alle frivillige borgere og ikke mindst støtteforeningen. Tak for et super godt samarbejde og indsats. Uden alle jer ville skolen ikke være det den er i dag. Der vil altid være brug for jer.

Jeg føler at det for bestyrelsen har været et år med opgaver som var meget passende, ”det er altid godt at have lidt at rive i ellers går man i stå.”

Personalet I skal have en særlig tak for alt det arbejde i lægger i skolen og eleverne, og ikke at forglemme forældrene.

 

Der skal også lyde en særlig tak til eleverne, forældrene og personalet for den måde i har håndteret Corona situationen på. Det har været en hård tid for alle.

 

 

Beretning v. Skoleleder Kenny Snitgaard:

 

Ledelsesberetning for kalenderåret 2019

Der er lidt mærkeligt at skulle lave en beretning for et kalenderår, der sluttede for 8 måneder siden, men det er kun en af de mange mærkelige scenarier som covid-19 har medført.

Der stilles en række formelle krav til en ledelsesberetning, som langt fra alle er interessante eller relevante for 2019, derfor vil jeg tillade mig at koncentrere mig om de vigtigste områder. I skolens årsberetning for 2019 kan interesserede finde hele ledelses beretning.

I år vil jeg dog gerne henlede opmærksomheden på noget vi sjældent nævner ved generalforsamlingen. De to stykker tekst, som er bestemmende for al undervisning på skolen.

Skolens hovedaktiviteter

Det er jo egentlig noget, der giver sig selv – At undervise børn!

Skolens vedtægter §2

Bedsted Friskoles formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen, efter sit formål og i hele sit virke, skal forberede elever til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Sådan står der i vores vedtægter og i vores værdigrundlag skriver vi:

Bedsted Friskole er en rummelig skole i bevægelse med fokus på trivsel, tryghed og ”sethed”

Skolen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer, som videreudvikler den medfødte lyst til at lære samt styrker elevernes tillid til egen formåen

Skolen i bevægelse bygger på nytænkning således, at skolen udvikler sig for at kunne tilbyde en undervisning, der tilgodeser de færdigheder, der efterspørges i samfundet.

Skolens rummelighed bygger på værdien, at der skal være plads til forskellighed og frihed til den enkelte under ansvar og hensyntagen til fællesskabet. Det betyder, at skolen lægger vægt på, at fællesskabet og respekten for hinanden er en naturlig del af dagligdagen.

Skolen ønsker at danne hele mennesker, der er klar til livet. Dette betyder, at børnene videreudvikler deres kompetencer til at kunne reflektere og handle og evaluere, samt at kunne navigere i et globalt samfund af muligheder og valg.

Skolen vil skabe hele mennesker, som har stærke rødder og vinger, der kan bære dem ud i fremtiden.

Skolen ser det som værdifuldt, at elever, forældre og lærere alle tager aktivt del i fællesskabet i og omkring skolen. Fællesskabet og samværet omkring skolen er kendetegnet ved engagement, åbenhed, gensidig tillid og respekt.

 

Verden forandrer sig konstant og derfor er det nødvendigt at vi har nogle gode pejlemærker at navigere efter i dagligdagen. For os beskriver værdigrundlaget disse pejlemærker.

Hvert år ved vores pædagogiske dag forholder alle ansatte sig til, om hverdagen på skolen står mål med værdigrundlaget. Derfor er værdigrundlaget et af vores vigtigste arbejdsredskaber.

I 2019 har personalet arbejdet med en rød tråd for undervisningen på Bedsted Friskole set i lyset af værdigrundlaget.

Det arbejde resulterede i en række pejlemærker, som kunne illustreres v.hj.a. en plakat, der fik navnet ”Elevens vej ved Bedsted Friskole”.

Senere på året fik vi chancen for at evaluere vores ideer, idet det var lykkedes Mathias Knudsen at skaffe os et ”privat” foredrag med Professor Steen Hildebrandt, som er født i Gram, og er Ph.D. og professor emeritus på Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

Steen Hildebrandt holdt et foredrag om den lokale skole set i forhold til FN’s 2030 mål. Det blev nogle rigtig spændende timer. Vi kom ud med en fornemmelse af, at det vi havde lavet på området faktisk godt og anvendelig – Ærligt talt følte vi, at vi havde ramt sømmet lige på hovedet.

 

Fra tid til anden er det nødvendigt at hele organisationen drøfter, evaluere og gennemarbejder selve værdigrundlaget.

Vores nuværende værdigrundlag er kun 8 år gammel og det er skrevet af nogle personer der har været godt med på noderne, så det er nok ikke de helt store justeringer, der skal til. Men allerede nu kan jeg se at et af de vigtigste begreber i moderne pædagogik ikke er med i vores værdigrundlag – Empati

I 2020 brugte personalet ved den pædagogiske dag en del tid på at kigge på, om værdigrundlaget trængte til justeringer eller tilføjelser.

Bestyrelsen havde også valgt at arbejde med skolen værdier og retning i løbet af foråret. Det hele skulle så havde endt i et stort fællesmøde for både ansatte og bestyrelsen. Desværre satte Covid-19 en stopper for, så det vil ske i løbet af efteråret.

Jeg håber at vi i løbet af året når frem til et endnu bedre værdigrundlag.

 

Indskrivning og udvikling i elevtal

Den 5. september 2019 havde skolen 95 elever, heraf 31 elever, som desuden gik i skolens SFO.

Skolen har i løbet af året haft en stor søgning til de fleste klassetrin. Desværre har søgningen været langt større end antallet af åbne pladser, så skolen har ikke haft mulighed for at optage alle.

Skolens ønsker klassestørrelser der ligger på 9 elever pr. årgang dvs. 18 pr. samlæst klasse og 90 elever på hele skolen.

Dette skal kun ses som et vejledende tal, idet Bedsted Friskole også skal betragtes som ”den lokale skole”. Vi vil derfor altid bestræbe os på i 0. årgang at indskrive elever fra alle familier i nærområdet, der søger optagelse.

Det har betydet, at der nogle år er indskrevet op til 14 elever. I 2019 blev der dog kun indskrevet 6 elever, og i 2020 regner vi med at indskrive 15 elever. Da skolen samtidig har en del elever, som afgår efter 9. klasse eller ønsker at starte på efterskole, regner vi ikke med en væsentlig forandring i det samlede elevtal i 2020/21.

 

Udvikling i personaletal

Sammensætningen af samlæste klasser samt en lærer på barselsorlov gjorde, sammen med et øget behov indenfor støtteundervisning, at vi i skoleåret 2018/19 havde ansat to lærere i tidsbegrænsede stillinger med en ansættelsesgrad på henholdsvis 0,75 og 0,85. I skoleåret 2019/20 kom læreren tilbage fra barselsorlov, og det var i det nye skoleår muligt at lave en ny sammensætning af de samlæste klasser. Det betød, at vi måtte sige farvel til de to tidsbegrænsede ansatte.

Skolen havde fra august 2019 8 lærere, hvoraf den ene også er skoleleder samt en timelærer.

Antal årsværk i personlig assistance udgjorde i 2019 0,37 åsværk.

Skolens SFO ligger på 0,91 årsværk

Rengøring og sekretær på henholdsvis 0,43 og 0,65 årsværk.

I år har vi faktisk igen ansat to personer i tidsbegrænsede stillinger.

 

Hoved og nøgletal

Bedsted Friskole har i 2019 haft en total omsætning på 6,706 mio. kr. hvoraf 5,533 mio. var statstilskud. En stigning på ca. 10 % i forhold til 2018.

Skolens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 767.000, og balancen pr. 31. december 2019 udviste en egenkapital på kr. 2.990.000 samt en likvid beholdning på kr. 1.960.000 og aktiver på kr. 4.397.000.

Den forholdsmæssigt store stigning i omsætningen skal ses som et resultat af en øget indskrivning. Indskrivningen i 2019 var større, end vi havde forudset i budgettet, hvilket også har ført til et større overskud end forventet i budgettet. Samtidig har muligheden for, modsat tidligere år, at danne grupper indenfor støtteundervisning, gjort, at udgiften til dette område har været mindre, selvom elevtallet har været nogenlunde konstant.

Lokallønspuljen har i 2019 været aftalt til 4 % + pension og blev udmøntet som et funktionstillæg til alle lærere for det store ekstra arbejde, der gøres for inklusion af elever. En forøgelse på 1 %. i forhold til 2018.

 

Skolens lærerstab og de øvrige medarbejdere har et meget lavt sygdomsfravær, så vi har meget begrænsede vikarudgifter i forhold til det budgetterede.

Det er skolens mål at stå økonomisk stærkt, både for at være rustet til evt. store uforudsete udgifter og for at have friheden til at agere proaktivt mht. til kommende behov.

 

Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

I skoleåret 18/19 har vi ugentlig anvendt 5 lektioner på læsetræning specielt i de yngste klasser for at støtte 5 elever og 3,33 lektioner på generel lærerhjælp ved faglig læsning i udskolingen. 6,66 lektioner har været brugt på holddelt specialundervisning i morgenmodulet fra 4.-9. klasse i matematik og dansk. Her har henholdsvis 12 og 8 elever nydt godt af lektionerne. Desuden har vi anvendt 3,33 lektioner til generel støtte i morgenmodulet i 2.-3. klasse.

I skoleåret 19/20 har vi ugentlig anvendt 5 lektioner på læsetræning i de yngste klasser og på mellemtrinnet, hvilket specielt har været målrettet mod 7 elever som træning parallelt med danskundervisningen, og 6,66 lektioner på holddelt specialundervisning fra 2.-9. klasse i matematik og dansk. Denne undervisning er foregået i vores morgenmodul og har omfattet henholdsvis 13 og 9 elever.

 

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

I skoleåret 2018/2019 har skolen haft 5 elever, som var berettiget til specialpædagogisk bistand. 3 elever i 1. klasse og 2 elever i 2.-3. kl.

Tilskuddet blev anvendt til specialpædagogisk bistand i vores 1. klasse samt i vores 2.-3. klasse, så alle elever var sikret den fornødne daglige bistand, som de har krav på.

I 2018/19 havde vi desuden en elev i 0. klasse, som var berettiget til personlig assistance i 15 ugentlige lektioner. Timerne blev brugt til personlig støtte på klassen.

I 2019/20 har vi 4 elever i vores samlæste 2-3. klasse, som er berettiget til specialpædagogisk bistand i 12 lektioner ugentlig. Tilskuddet blev anvendt til støtte i denne klasse.

I 2019/20 har vi også haft en elev med behov for personlig assistance i vores 0.-1. klasse, som har fået 15 lektioners ugentlig personlig assistance på klassen.

 

Usikkerhed om fortsat drift

Skolens elevtal har været i en konstant positiv udvikling siden skolens start i 2012. Vi har nu nået et elevtal, som vi vil forsøge at holde konstant i de kommende år, og med de allerede nu indmeldte elever i de kommende års 0. årgange kan vi se, at det er muligt.

Der er derfor ingen usikkerhed om skolens fortsatte drift.

 

Forventninger til det kommende regnskabsår.

På indtægtssiden forventes ikke de store forandringer, da elevtallet vil være det samme eller svagt stigende. Der skal dog regnes med større udgifter til lærerlønninger, da klassesammensætningen i skoleåret 2020/21 er sådan, at der dannes en klasse mere. Vi får en samlæst klasse med 28 elever, og det gør, at vi deler den samlæste klasse i to selvstændige klasser.

På investeringssiden arbejdes der med at etablere et moderne ventilationsanlæg med varmegenindvinding i alle undervisningslokaler. Vi har endnu ikke modtaget faste tilbud, men der vil være tale om en investering på mindst kr. 750.000.

Skolen legeområder trænger til en væsentlig forbedring, og et udvalg er i skrivende stund ved at udarbejde en plan for dette.

Kenny fremviser derefter stemningsbilleder fra året.  Det giver en god forståelse for, hvad der sker på skolen.

 

Beretningerne taget til efterretning.

 

 

 1. Tilsynsførende Peter Hecquet. Han har været på besøg d. 26.11. God stemning – ro på skolen selvom eleverne var rundt på skolen for at lave opgaverne. Andet besøg var d. 5.3. Igen er der stille på skolen, når der er undervisning. Under Morgensang blev der sunget meget med. Der undervises og bruges bl.a. Ipad, Clio online programmer, bøger og øves håndskrift.

Tilsynsrapporten læses op. Den kan ses på Friskolens Hjemmeside.

 

 1. Rikke Drøhse forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

 

Regnskabet viser et overskud på Kr. 766.594 kr. Et fantastisk godt resultat som gør, at vi kan udvikle skolen som vi gerne vil.

 

 1. Rikke Drøhse forelægger budgettet for 2020 til orientering.

Budgettet viser et overskud på kr. 465.728.

Dejligt med god støtte fra lokalsamfundet.  Spørgsmål om drift af de bygninger, som vi vil købe, er det med i det nuværende budget og det er de ikke. Vi forventer at den husleje vi betaler

Spørgsmål om de 20.000 kr. budgettet er hævet under drift af bygninger er nok til ansættelse af en pedel. Vedkommende som skal ansættes, skal ansættes som flexjobber, så det er minimalt, hvad vi skal betale.

Spørgsmål om skolepengene er steget i løbet af årene. Det er minimalt, hvad der er steget og vi ligger i den lave ende. Vi skeler også til omkringliggende friskoler.

Andre omk. Vedr. adm. Er steget ca. 100.000 – det er p.g.a. når der er flere elever stiger, bliver nogle ting dyrere. Det er også her der ligger en buffer til uforudsete udgifter.

Budgettet er lavet ud fra 92 elever. Der er pt. 95 elever på friskolen.

Der lægges altid et forsigtigt budget.

 

Årsrapport og budget taget til efterretning.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

Kirsten Jørgensen – Bent Thomsen – valgt.

Linda takker Mette Jacobsen for mange års godt arbejde. Mette takker har været glad for at være med i arbejdet.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

Camilla Kock-Knudsen – genvalgt

 

 1. Valg af suppleanter:

1 fra forældrekredsen: Mette Jacobsen valgt

1 fra skolekredsen – Frank Andersen valgt

 1. Indkomne forslag.
  1. Godkendelse/bemyndigelse til køb af bygninger

Linda opridser kort forhistorien. Kommunen har tilbudt os at købe bygningerne. Kommunen har fastfrosset huslejen både i Jejsing og i Bedsted.

Der er afholdt møde med kommunen ang. dette og den vedligeholdelsesplan, som er blevet lavet oprindeligt. Alt indvendigt står vi allerede for nu. Det udvendige er kommunens men der er flere punkter, hvor der skal udbedres nogen ting inden vi kan overtage.

Der skal laves en helt klar aftale om, hvem skal vedligeholde fyret o.s.v.

Renovation, ejendomsskat, grundskyld, forsikring.

Vi holder møde årligt sammen med Kommunen. Der er flere punkter bl.a. asfalt som skulle have været lavet, men der er ikke penge til det i kommunen.

Hvis vi selv ejer bygningerne kan vi også lave forbedringer, som kan spare varme o.lign., det vil kommunen ikke gøre.

Forslag om at vi køber det hele også lejer vi ud. Det er kommunen ikke interesseret i.

Hvis vi vælger at købe skolen er vi sikker på at have skolen og det bliver højst sandsynligt ikke meget dyrere, selv at eje skolen.

Vi skal være opmærksom på at store bygninger har større udgifter. Vi har bygningerne lejet i 12 år endnu.

Spørgsmål om hvad Jejsing har besluttet? De lejet fortsat.

Hvis der bliver flere elever. Vil det så være en fordel at købe det hele. Børnehaven er et gode for byen og en sikkerhed for at der stadigvæk er børnehave i byen. Det er også godt så længe kommunen driver børnehaven. De øvrige Friskoler i kommunen ejer selv bygningerne

Opfordring til at vi kontakter øvrige friskoler og hører hvad de har af udgifter til bygningerne.

Skolegården og halvt af parkeringspladsen hører ind under vores.

Efter afstemning er der et overvældende flertal for at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle med kommunen om køb af bygningen.

 

 

 1. Asfalt laves på Syrenvej. Det er 2 forskellige udvalg som står for det. Rensning af kloak og fejning af vej indtil skolen. Vejen er nedprioriteret til sti, så den skal ikke fejes – men de skal så rense kloakken. Hvis både Multihallen/Borgerforeningen, Myretuen og Friskolen sender en opfordring til at opprioritere den til vej kan vi håbe at der sker noget. Børnehaven har selv betalt for at feje ude ved Syrenvej.

 

 

 

Dirigent:                                                                  Protokolfører:

 

________________________________________                ____________________________________