Generalforsamling 2019

Generalforsamling!

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00 på Bedsted Friskole

Fremmødte: ca. 50

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole´s Støtteforening, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Aron Jørgensen, Kirsten Hansen og Solveig Sørensen alle modtager genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Indkomne forslag.

 

 

 1. 1. Dirigent: Jens-Erik Sørensen valgt
 2. Protokolfører: Birthe Jørgensen valgt.
 3. Beretning v. Formand Aron Jørgensen:

 

Vanen tro, berettes der for perioden fra sidste generalforsamling og frem til d.d. og vanen tro, kan man fristes til at sige, har det ikke været et stille år for støtteforeningen.

Samlet set har foreningen haft 10 tiltag, som på den ene eller anden måde har bidraget til, elevernes gang på skolen eller til hjælp for brugerne af skolen.

Her er en liste over de arrangementer, eller opgaver som Bedsted Friskoles støtteforening og dens medlemmer har bidraget med at få løst.

April 18 – Salg af Blomsterløg

Juni 18 – Sognefest

September 18 – Lundbyes 200 års fødselsdag

November 18 – Julemarked på Solgården

Januar 19 – juletræsindsamling

Januar 19 – Mands minde, med Leif Meyer

Februar 19 – Bierfest i Bredebro, 17 hele vagter var udfyldt

April 19 – Generalforsamling på Agerskov Ungdomsskole, 4 mand til servering

April 19 – Servering og køkken til 50 års fødselsdag i Bredebro, 3 mand

April 19 – Bar, garderobe og mad til Fest uden Pung i Løgumkloster, 10 mand deltog

En stor del af de penge der er tjent til disse arrangementer, har vi valgt at bruge på forskellig vis og nogle er reserveret.

– Ny industriovn til køkken

– 10 liters kaffekoger

– 2 liters kaffemaskine

– 10.000 kr. til nyt legetøj til SFO

– T-shirts til skolens nye elever

– Reserveret ca. 15.000 kr. til nyt stakit, til erstatning af tjørnehæk, som er

uhensigtsmæssig for SFO’ens børn

Udover disse ting, har vi i det forgangne år, forsøgt os med et arrangement med ”Den store strikkedyst” dommer SWAG Knit eller Koushi som nogle kender ham som. Dette endte dog ud med for få tilmeldte og en aflysning.

Vi er altid modtagelig for nye ideer til måder vi kan bringe skolens forældre, eller sognet mere sammen.

Poletter I SuperBrugsen. 2 x ca. 3.000 kr.

Som noget nyt er der lavet en ordning så ca. 10% af det beløb som tjenes ved serveringsopgaver udlodes blandt de som har hjulpet. Britt Quizau var den heldige at blive den første, som vandt et Gavekort på 1.500 kr.

Beretning taget til efterretning.

 1. Revideret regnskab fremlagt af Kirsten Hansen. Vedlagt. Viser et overskud på
 2. 38.772,58 – Regnskabet taget til efterretning.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Aron Jørgensen, Kirsten Hansen og Solveig Sørensen genvalgt.

 1. Valg af 2 suppleanter:

Pernille Damgaard og Linda Rahr valgt.

 1. Valg af 2 revisorer:

Bjarne Jacobsen og Jonna Nissen Genvalgt

 1. Indkomne forslag. Ingen indkommet.
 2. Eventuelt. Ingenting.

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent:                                                                   Protokolfører:

 

________________________________________                ____________________________________

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder.
 4. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Peter Hecquet.
 5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
 6. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2019 til orientering.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

På valg er Linda Abrahamsen og Rikke Drøhse som modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

På valg er Birthe Jørgensen og Mathias Knudsen som modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen.

 

 

 1. Dirigent: Jens-Erik Sørensen

 

 1. Valg af protokolfører: Birthe Jørgensen

 

 1. Bestyrelsens beretning v. formand Linda Abrahamsen:

 

Siden generalforsamlingen i 2018 har der ikke været beslutninger i størrelse med dem fra året før, hvor den stod på tilbygning. Vi har dog brugt tid på mange andre spændende ting/opgaver som skulle løses/besluttes for at skolen kører og hele tiden udvikler sig.

Frem til sommerferien blev der arbejdet med alt det eleverne skulle nå i skoleåret og der var igen en 9. klasse som skulle til eksamen. Så der var nogen, som havde ekstra travlt. Der blev holdt dimension for 9. klasses elever som er en helt speciel dag, synes jeg. Der var i alt 10 elever som forlod skolen til sommerferien.

 

Første dag efter sommerferien startede der 85 elever og 31 i SFO’en.

 1. august blev personalestaben også udvidet med lærerne Jytte og Steffan, som blev ansat som barselsvikar for Kristina. Julie som støtte på enkelte elever, timer i SFO’en + lidt rengøring. Julie er efter jul blevet erstattet af Nick. Jes er nogle timer om dagen og udfører pedelopgaver. Det er mit indtryk, at I alle er faldet rigtig godt til.

 

Skoleåret startede som sædvanlig med den årlige ryste-sammen tur som gik til Bredebro.  Som altid en rigtig god tur.

 

Bygninger m.m.

Selvom tilbygningen stod færdig og var taget i brug ved sidste generalforsamlingen kommer der altid lidt hen ad vejen.

Der er bl.a. blevet lavet en dejlig terrasse som eleverne har haft meget glæde af.

Vi har f.eks. skiftet lysstofrør ud med energivenlige LED pærer i klasselokalerne. Varmeveksleren i SFO’en virker igen.  Sådan er der lidt fornyelser hele tiden.

Skolegården og parkeringsplads har byttet plads. Det er der stadig lidt arbejde i før det er, som vi ønsker det. Det er godt at have noget at rive i og se frem til.

 

Arrangementer m.m

 

Den første torsdag i november havde vi igen åbenskole som flere Friskoler på landsplan har. Der var lavet små workshops, så man kunne få en fornemmelse af, hvad skolen byder på, når man er elev her.

Dagen er samtidig også den dag, hvor man indskriver sit barn til det kommende skoleår. Indskrivning kan selvfølgelig ske hele året rundt, men jo før jo bedre.

Der var et godt fremmøde til åbenskole.

 

Der har været afholdt klippe-klistre dag, juleafslutning og skolefest. Til Skolefesten var der som altid, fuldt hus, generalprøven var også godt besøgt. Det er en fornøjelse at være med til at arrangere disse arrangementer, når der er så stor en tilslutning.

Vi har igen haft en ”alene hjemme” dag, hvor personalet havde en dag til planlægning af næste skole år m.m. Vi brugte dagen til at lave en anderledes dag for eleverne. I år var temaet kreativ, musik og bevægelse. I år fik vi hjælp ude fra, vi fik hjælp fra Musik og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Rosa fra Hellevad. Dagen sluttede med fællesspisning og bevægelse.

Selv om vi har haft hjælp ude fra, skal der stadig mange til at hjælpe med at få dagen til at glide. Bare det at få fragtet 30 elever til Hellevad, lave mad til os alle. Jeg vil gerne sige mange tak til alle som hjalp til den dag.

Elevtal

Elevtal er altid spændende. Første skoledag i august startede der 85 elever og der er løbende kommet nye elever til. I dag er vi oppe 94 elever.

Der er indtil nu indskrevet 6 elever til kommende 0. Det er en lille årgang, men det har vi hele tiden regnet med. Når 9. klasses elever og enkelte 8. klasses elever, som skal på efterskole går ud af skolen til sommerferien, har vi stadig et tal som hedder 89 elever til start i skoleåret 2019/2020.

Der kommer løbende henvendelser fra forældre, som gerne vil have deres børn til at gå på skolen. Kenny må rigtig mange gange sige desværre, vi ikke har plads. Skolen har et godt ry rundt omkring. Det håber jeg den bliver ved med.

 

Udvalgene

Lige nu planlægger vi et visionsmøde med bestyrelse og personale. Det er altid godt at have visioner for fremtiden, så vi ikke går i stå. I marts var vi så heldige at Steen Hildebrandt holdt et lille foredrag for os om bæredygtighed, Skole i lokalområdet og lokalsamfundet m.m. Det var spændende og vi fik meget med som vi kan bruge i vores arbejde om det så er bestyrelsen eller personalet.

PR gruppen har sammen med Morten Beck stået for at lave den fantastiske reklame film som i sikkert alle har set, ellers arbejder de med nyhedsbrev, opretholde den gode kontakt/samarbejde med børnehaver i området og forsøger at få aviserne til at skrive om særlige begivenheder og m.m. I undrer jer måske over, at vi bruger penge på at lave en reklamefilm, når vi jo faktisk kun har enkelte pladser i nogen af klasserne. Vi mener at man også skal huske at reklamere, når det går godt og ikke først når det går den forkerte vej.

Bygningsudvalget kan altid finde noget at lave.

Praktiske opgaver og grundig rengøring løser forældrene i fællesskab, når vi har vores 2 årlige arbejdsformiddage. Der plejer at være god opbakning til arbejdsdagene.

Vi har heldigvis også vores gode hjælpere, som tager sig af udenoms arealerne ved Sputnik, foran skolen og skolegården. Det er dejligt og befriende at vi ikke behøver at tænke på, om det bliver gjort for det gør det. Tusind tak for, at I påtager jer opgaven.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, personalet, forældre, bedsteforældre, alle frivillige borgere og ikke mindst støtteforeningen. Tak for et super godt samarbejde og indsats. Uden alle jer ville skolen ikke være det, den er i dag. Der vil altid være brug for jer.

Jeg føler at det for bestyrelsen har været et år hvor vi for en gangs skyld ikke har kørt med 180 i timen. Dermed ikke sagt at vi ikke har haft nok at se til, men vi har kunnet finde overskud til, at det nu er på tid til et visionsmøde igen. Det skulle da være mærkeligt, hvis visionsmødet ikke afgiver nye opgaver eller projekter.

Personalet I skal have en særlig tak for alt det arbejde i lægger i skolen og eleverne.

I har nok til tider kørt med lidt mere end det tilladte.

 

Beretning v. Skoleleder Kenny Snitgaard:

Inden Kenny går i gang med ledelsesberetningen fremviser han plakaten “Den røde tråd” som viser, hvordan det er at gå på Bedsted Friskole. Plakaten er udarbejdet på pædagogisk dag. Den falder helt i tråd med mødet med Sten Hildebrandt, som Linda fortalte om.

Ledelsesberetning – Bedsted Friskole – Kalenderåret 2018

 

Som hvert år er denne Ledelsesberetning ikke helt den samme, som står i vores årsrapport. Der er ting, som kræves i årsrapporten, som nok ville være lidt kedelige at læse op her, så I må selv gå ind i årsrapporten for 2018, hvis I vil se den ledelsesberetning.

Her i aften vil jeg snakke lidt om vores målsætninger og vores konstante arbejde for at nå dem, samt de udfordringer og succeser vi har oplevet i løbet af 2018.

Jeg vil ikke sige så meget om, hvad vi går og laver i det daglige. Det har jeg lavet et lille slideshow om, som jeg vil vise efterfølgende.

 

Elevtal

En af de ting der har fyldt meget er elevtallet på skolen, men det er på en positiv måde. Vi har rigtig mange, som gerne vil gå på skolen. Flere end vi har plads til. Det var en af grundene til at vi i 2017 påbegyndte tilbygningen af 2 nye klasselokaler, som står færdige i februar 2018. To dejlige lokaler, som indskolingen nyder hver dag.

Vi har i 2018 og 2019 desværre måttet sige nej til en hel del forældre, som gerne ville have deres børn ind på skolen. Nogle fordi vi ikke vil kunne tilbyde dem det, som de har behov for, men flest fordi vi ikke har plads i klasserne.

Vores mål er at have ca. 9 elever på hver årgang, 18 i hver samlæst klasse og dermed maksimalt 90 elever på skolen.

Klassestørrelsen er variabel, da det afhænger meget af klassesammensætning. Nogle klasser fungerer med 20 eller 21 elever og andre kan kun måske klare 15 eller 16 elever.

Vi bruger meget tid på hver indskrivning. Elever får ikke tilbudt en prøveperiode uden at alle lærere omkring den klasse, eleven skal gå i, er enige om, at behovene kan tilgodeses uden at det påvirker resten af klassen.

Efter de 14 dages prøveperiode skal lærergruppen igen være enige om at eleven optages.

Da det er lærernes indsats og faglighed, der er afgørende for succes, er det kun rimeligt, at det også er dem, der træffer beslutningen sammen med mig.

Vi har på skolen heldigvis nogle meget dygtige lærere med en stor faglig stolthed. Stoltheden ligger dog ikke kun om det rent fagfaglige, men i lige så høj grad i at gøre en forskel for det enkelte barn. Det er det ønske, der virkelig driver værket.

I dagligdagen er det en stor fornøjelse for mig, at arbejde sammen med lærere, som er fokuseret på deres arbejde og gerne går den ekstra mil, for at gøre noget så godt som muligt for skolen.

Lige nu er vi oppe på 94 elever, men de er indskrevet velvidende, at vi med de elever, der forlader skolen til sommerferien, næste skoleår vil have 87 elever.

Fremtiden er sikret så langt, som vi kan se frem. Med de elever, vi allerede har indskrevet nu, har vi i 22/23 82 elever på skolen.

 

Læreransættelse

I skoleåret 2018-19 var vi nødt til at dele indskolingsklassen i to selvstændige klasser, og fik dermed for et år en klasse mere. Samtidig meddelte Kristina i foråret, at hun var gravid og forventede at gå på barsel i løbet af sommerferien. Desuden var der brug for 12 ugentlige lektioners specialundervisning i en klasse mere end tidligere. En elev havde brug for 15 ugentlige timers personlig støtte.

SFO’en var i aug. 2018 oppe på 34 elever, så vi havde også brug for ekstra hjælp der.

Vi valgte derfor at ansætte to nye lærere (Steffan og Jytte) i årsvikariater. Samtidig blev Lone ansat som lærer, så hun kunne være klasselærer i 0. klasse. Desuden ansatte vi Julie Abrahamsen som personlig støtte og hjælp i SFO

Steffan, Jytte og Julie faldt hurtigt til på skolen og de har været en stor hjælp i et år med mange spændende forandringer.

Lone påtog sig en stor opgave med en 0. klasse, men jeg har aldrig været i tvivl om, at hun var den helt rigtige. Jeg må sige, at jeg havde store forventninger, men hun har på alle måder levet op til dem og endog overtruffet dem.

 

Udfordringer

Naturligvis kommer man ikke igennem et helt år uden at der opstår udfordringer uanset, hvor meget man forsøger at være på forkant med udviklingen.

Uden tvivl har den største udfordring været, som man også har kunnet høre meget om i nyhedsmedierne – Elevernes overdrevne og ofte tankeløse brug af sociale medier – og det er stadig en stor udfordring.

På skolen har eleverne ikke mobiltelefoner, da de skal afleveres på lærerværelset om morgenen og først kan afhentes ved undervisningens ophør.

Vi kan dog mærke, at udenfor skoletiden foregår der dog en masse, som fører til problemer, der så viser sig på skolen. De tre store syndere er Facebook, Instagram og Snapchat.

På skolen møder vi flest problemer med Instagram og Snapchat.

Det værste er ikke, som man skulle tro, at børn og unge sender grimme ting til hinanden. Det værste er helt klart, at mange børn ikke får en ordentlig nattesøvn. Når de kommer overtrætte til skole, har de ingen mulighed for at lære noget og samtidig har de en kort lunte og svært ved at deltage i det sociale liv på skolen.

Det næst værste er den måde piger fra 4.-9. klasse bruger sociale medier på. De bruger medierne til at komme af med deres frustrationer over andre uden at tænke på, hvem der ser det eller hvordan det opfattes. Og frustrationer har de ofte mange af, for de spejler sig i idealiserede profiler de møder på nettet, og føler slet ikke, at de kan leve op til det andre kan, hverken med hensyn til udseende, venner eller præstationer.

Naturligvis gør vi på skolen, hvad vi kan, for at informere eleverne om behovet for søvn og hjælpe dem med at løse de konflikter der opstår. Jeg har en forhåbning om, at vi gør en forskel, men vi ved langt fra alt der foregår på nettet.

Problemstillingerne kræver ugentlig mange lærerressourcer, som har kunnet været brugt meget mere positivt andre steder.

Vi har derfor brug for hjælp fra forældrene, som jo heller ikke på nogen måde må have det godt med, hvad deres børn udsætter sig selv for.

For det første har vi brug for, at alle sociale medier er ude af børnenes værelser, når de skal sove.

For det andet har vi brug for, at forældrene følger med i, hvad deres barn laver på de sociale medier.

Jeg har hørt forældre sige, at deres barn har lov til at have et privatliv, men når børnene ikke magter dette privatliv uden at udsætte sig selv for alvorlige fare for psykiske problemer, så er det på tide, at forældrene træder i karakter.

Naturligvis vil vi i det kommende skoleår forsøge at gøre en indsat for at oplyse forældrene og få etableret et endnu bedre samarbejde på området.

 

Forældresamarbejde

Når ovenstående er sagt, så synes jeg også, at det er værd at bemærke, at vi på skolen har et fremragende forældresamarbejde både mellem de ansatte og forældrene og forældrene imellem.

Mange forældre vælger at henvende sig til os, hvis de er i tvivl om noget der er sket på skolen, eller deres barn har et problem, så vi kan etablere et samarbejde omkring problemet.

Det er præcist det samme, vi forsøger at lære børnene i skolen: ”Hvis der er et problem, så løs det ved at snakke med andre om det og søge hjælp”.

Det er kun gennem kommunikation, vi kan blive opmærksomme på andres behov. Som det står så smukt i vores skolesang: ”Den lykke du holder i hænderne nu, den er vist egentlig min”.

Derfor bekymrer det mig også, at forældremøderne i efteråret desværre manglede deltagelse af en del hjem specielt i de ældste klasser. En del af forklaringen er naturligvis, at mange forældre har flere børn på skolen og derfor vælger at deltage i andre klasser. En del kan også skyldes, at vi i udskolingen har haft plads til at indskrive nye elever fra andre skoler, og deres forældre har måske ikke været klar over, at forældremødet på en friskole har meget stor betydning for hele klassens skoleår.

En friskole er forældrenes skole, og dens fundament er forældrenes engagement i skolen – ikke kun økonomisk, men også gennem samarbejde om at fremme de fælles værdier, som skolen står for.

Jeg regner da også med, at det er forældrenes indgangsvinkel til at sende barnet på en friskole, så det der skal til er mere oplysning om, hvor vigtige forældremøderne er.

Forældrene gør gerne noget ekstra for deres barns skole. Det viser sig ved skolefester, som jo slet ikke er mulige uden en kæmpe indsats fra forældre og endog bedsteforældre.

Det samme gælder vores arbejdsdage, som rigtig mange forældre har deltaget i, og som udgør en meget vigtig del af skolebygningens vedligeholdelse.

Desuden mærker vi jer forældres store hjælpsomhed til kørsel – hjælp ved særlige undervisningsforløb og jeres opfordringer til at komme på Brandstationen eller Solgården og få oplevelser med derfra.

Noget jeg håber fortsætter, da det er til stor gavn for eleverne.

 

Økonomi

Efterfølgende vil Mathias fortælle om skolens økonomi.

Jeg vil her kun påpege, at vi har været i en rivende udvikling mht. elever, som har krævet store investeringer både i bygninger, møbler og IT, og alligevel kommer vi ud af året med et fint overskud.

Dette og de tidligere års overskud er for mig meget vigtige, for ikke alene har det betydet, at vi har kunnet bygge for 2,2 mio. kroner uden at optage lån. Det betyder også, at I forældre kan være sikre på, at i har en friskole med modstandskraft og økonomi til udvikling.

Noget vi ellers aldrig nævner her, synes jeg, skal med i år.

En gang om måneden holder eleverne et fællesmøde, hvor elevrådsformanden styrer mødet. Det er en vigtig del, af den demokratiske læring på skolen.

Halvdelen af overskuddet fra skolefesten går lejrskolekassen og den anden halvdel går til elevrådets kasse. Det at elevrådet har et rådighedsbeløb gør, at børnene virkelig føler, at de er med til at bestemme, hvad de gerne vil have til fx frikvartererne. Det giver mødet langt større betydning.

Rådighedsbeløbet er lille i forhold til hele skolens budget, men her gør det virkelig en forskel.

 

 

Kenny fremviser derefter stemningsbilleder fra året.  Det giver en god forståelse for, hvad der sker på skolen.

 

Beretningerne taget til efterretning.

 

 

 1. Tilsynsrapport af tilsynsførende Peter Hecquet. Han var desværre forhindret, men Mette Jacobsen oplæser rapporten. Han har været på besøg d. 24.10. og d. 20.2.

Tilsynsrapporten ses på Friskolens Hjemmeside.

 

 1. Mathias Knudsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

Regnskabet er revideret uden bemærkninger af Tønder Revision.

Regnskabet viser et overskud på Kr. 471,905 kr.  Skyldige er steget med 100.000 kr. i forhold til sidste år – det skyldes at vi mangler refusion fra lærer på barsel, ca. 40.000 kr. er skyldige fra forældre og det er flot.

Spørgsmål til betaling af leje. Vi betaler 45.000 kr. pr. år og det bliver reguleret med 5.000 kr. pr år + pristalsregulering.

Tilskud er udregnet efter hvad en folkeskoleelev koster i dag: ca. 68.300 kr. hvis den sænkes fra 76 % til 71%, betyder det ca. 3.500 kr. pr. elev.

Bygningen nedskrives hvert år med 125.000 kr.

På andre friskoler er der store udgifter til transport. Det er en dyr post, så det er godt vi ikke gør det.

 

 

 1. Mathias Knudsen forelægger budgettet for 2019 til orientering.

Budgettet viser et overskud på kr. 316.516.

Der er afsat mere til andre omkostninger vedr. adm. – Vi har afsat penge til uforudsete udgifter, som vi sjældent bruger, men for at være på den sikre side.

Årsrapport og budget taget til efterretning.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

Linda Abrahamsen og Rikke Drøhse – genvalgt

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

Birthe Jørgensen og Mathias Knudsen – genvalgt

 

 1. Valg af suppleanter:

1 fra forældrekredsen: Kirsten Jørgensen valgt

1 fra skolekredsen – Frank Andersen valgt

 

 1. Ingen kommentar

 

 

 

Dirigent:                                                                  Protokolfører:

 

________________________________________ _________________